سري به دل تاريخ بزنيم...
زماني، کساني بودند که ميخواستند امامشان را ياري کنند؛ پس با امامشان بيعت کردند.
بيعت آن ها به زبان آورده شد و نوشته شد؛ اما...
به مرحله ي عمل که رسيدند،پشت امام را خالی کردند... نام آنها در تاريخ ثبت شد: "توابين"
در مورد حضرت مهدي شرايط فرق ميکند. زمان قيام او، قبول توبه در کار نيست...
باید آگاه باشیم و اشراف درست به تمام مسائل جامعه و جهان داشته باشیم ،
نکند تاريخ تکرار شود و دستمون به خون امام معصوم آلوده شود...
       ظهور در دستان من و توست... و باید خودمان را آماده کنیم....
مــعـــرفــــی کـــتــــاب
سازمان های یهودی و صهیونیستی در ایران
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
فعالیت‌های صهیونیست‌ها در ایران شامل ایجاد سازمان‌ها و انجمن‌ها و دسته‌های یهودی در راستای بسترسازی فرهنگی و کارهای اقتصادی می‌شود. ....
تحول طرح های خاورمیانه ای آمریکا
مبانی، موانع و چالش ها

نویسنده: ابراهیم متقی
در این کتاب تلاش شده است تا روند های تحول طرح های منطقه ای خاورمیانه براساس دگرگونی های ساختاری در محیط منطقه ای...
بمب های آزادیبخش امریکا
نویسنده: نوآم چامسکی، آروند هاتی و روی میلان ری
"بمب‌های آزادیبخش امریکا" سه نوشته ای از نوآم چامسکی، زبان شناس، روشنفکر و سیاستمدار ضدجنگ مشهور امریکایی، آروند هاتی و روی میلان ری، دو یار روشنفکر هم مسلک و از دوستان نزدیک چامسکی در مطالعات ضد جنگ است....
اسرار آل محمد علیه السلام
نویسنده: سليم بن قيس هلالي
کتاب درباره فضائل اهل بیت از زبان پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و حوادث بعد از آن حضرت به نقل از شاهدان عینی مثل ماجرای سقیفه از زبان سلمان فارسی و افتخارات و امتیازات علی علیه السّلام و حوادث دوران خلافت آن حضرت و بسیاری از مباحث عقیدتی و تاریخی می باشد.....


استراتژی پیرامونی اسرائیل
تلاش و تکاپوی اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل در منطقة استراتژیک خاورمیانه و به عبارتی قارة آسیا و آفریقا به قدری حائز اهمیت است که نیاز به یک بازبینی دقیق دارد.
نویسنده : محمد تقی پور
اخلاق یهودی و تمدّن غربی
بررسی اصول تحریف شدهی مسیحیّت یهودی
نویسنده : سیّد محمّدباقر رکنی
نقش آفرینی یهودیان مخفی در مسیحیت
بررسی نقش یهودیان مخفی در دین مسیحیت از آغاز تا عصر حاضر.
نویسنده : یوسف رشاد
کتاب سهم من از عاشقی
روایتی ساده و مستند، به بازگویی و بیان خاطرات دوران رزم، جانبازی و ایثارگری
نویسنده : رمضانعلی کاوسی